Välkommen till www.viagunnar.se

Specialiteter / Inriktningar:

 

Gunnar Mattsson

Tel / Fax 0565-10203

070-7710273

070-6795573

e-post entre@viagunnar.se

 

Innehar F-skattsedel

Företagare sedan 1976.

 

Friskare liv med rätt ljus.
Att den mörka årstiden är jobbig, anser nog de flesta.

De flesta av oss går till jobbet när det är mörkt, arbetar i konstljus (oftast lysrör) hela dagen och går hem när det är mörkt. Bristen på dagsljus gör oss trötta och hängiga. Ändå krävs det av oss att vi alltid ska vara lika pigga och aktiva som under sommaren, trots att vi ska fungera i ett ljus som inte ens växter klarar att leva i.

Men det är ganska enkelt att motverka vintertrötthet.

Vi kan göra en hel del genom att inreda våra arbetsplatser med mycket ljusa ytor samt lysrör med god färgåtergivning, det vill säga med ett spektrum som ligger så nära dagsljuset som möjligt. Dagsljus är rent ljus som innehåller ljus från spektrums samtliga färger. Det är ett aktivt ljus fritt från föroreningar som håller oss pigga längre och vi orkar arbeta bättre längre del av dagen. Vanligt konstljus däremot är inaktivt och tröttande både för ögonen och hela kroppen. Det är förorenat, det vill säga begränsat, genom att det saknar den naturliga balansen mellan de olika våglängderna.

Nästan alla påverkas.

Ljus, luft och vatten är de viktigaste faktorerna i vår miljö. Ingen vill leva och arbeta i förorenad luft, ingen vill dricka förorenat vatten. Frågan är då varför så många tvingas acceptera att vistas i förorenat ljus. Bästa sättet att hålla den biologiska klockan i trim är att regelbundet utsätta sig för dagsljus. Men det är lättare sagt än gjort när vi stora delar av året arbetar och vistas i rum långt från fönster och med konstljus som enda ljuskälla.

I hjärnan finns tallkottskörteln som styr produktionen av melatonin, ett hormon som gör oss sömniga. Dagsljuset på morgonen ger via ögats näthinna signaler till tallkottskörteln att bromsa produktionen av melatonin. Med för lite dagsljus produceras för mycket melatonin och vi känner oss trötta, när vi borde vara pigga och aktiva. Och vi kan få vår sömn rubbad på nätterna när vi behöver all vila vi kan få.

Under de drygt hundra år som människan har arbetat i konstljus har ljustillverkarna främst gått efter två kriterier; godtagbar färgåtergivning och så mycket ljus som möjligt från ljuskällan till så låg kostnad som möjligt. De många fler ljusberoende system som vi människor har, utöver det visuella, har glömts bort eller ignorerats. Idag vet vi att brist på dagsljus bland annat kan orsaka huvudvärk, sömnsvårigheter och depressioner. Var femte svensk lider av lättare depressioner som orsakas av vintermörkret. Det kallas för säsongsbunden melankoli och behandlas idag med ljus. Köerna till behandling är långa.

En av världens främsta forskare inom ljusområdet, professor Richard Wurtman, Massachusets Institute of Technology, säger: "Innan vi vet effekterna av förorenat ljus på människan, bör vi arbeta under ett ljus som spektralt ligger så nära solens dagsljus som möjligt."

Bättre hälsa med rätt ljus.

Orsakerna till den kraftigt ökande sjukfrånvaron måste vi söka överallt, säger Sonja Stenhammar, ljuskonsult på Rätt Ljus. Givetvis är inte brist på dagsljus hela orsaken, men en viktig bit i helheten. Mycket skulle vara vunnet om arbetsgivare insåg att hel- eller halvtrött personal kostar pengar även om det inte syns på någon faktura.
Kostnaden för några lysrör som motverkar vintertrötthet och tungsinne är marginell jämfört med personalkostnaderna. Än idag är första kriteriet när det gäller belysning energisparande. Visst är det viktigt men det bör inte ske på bekostnad av en god arbetsmiljö. Belysningen ska i första hand vara till för att vi skall se bra och må bra.

Man lägger ner mycket pengar på inredning och miljö, men bortser oftast från ljusets betydelse, fortsätter Sonja Stenhammar. Det är få som är medvetna om hur stor betydelse ljuset har för vår dygnsrytm. Och ännu färre känner till att synprocessen är den mest energikrävande processen i kroppen som styrs av det vegetativa nervsystemet.

Vi måste komma ifrån den respektlöshet som idag råder beträffande dagsljusets inverkan på människan. Vi tror att det hör till att vara trötta så här års, säger hon. Men det beror ju på att vi inte är utomhus och får i oss dagsljus så det räcker. Om vi nu måste vara lika aktiva vinter som sommar, skall vi i alla fall inte ha belysning inomhus som motverkar vakenheten.

Rätt ljus utan kompromisser.

    De flesta stora tillverkare av lysrör har idag så kallade dagsljusrör, som försöker efterlikna det naturliga dagsljuset.Men det är mycket svårt att framställa dagsljus på konstgjord väg. Närmast originalet kommer Viva-Lite/True-Lite som återger dagsljusets hela spektrum, en nästan jämn fördelning av de sex olika våglängdsband som finns i dagsljuset, och därmed ger utomhusljus året runt även när dagsljuset inte räcker till. Det är inte bara ljusstyrkan som gör att man ser bättre, förklarar Sonja Stenhammar, utan en jämn fördelning av våglängderna som därmed också bryts jämnt i ögat. Traditionellt konstljus ger inte dagsljusets hela spektrum. Ofta gör man medvetet den här begränsningen för att skapa stämning. Men för att orka arbeta och må bra hela dagen bör vi ha en arbetsbelysning som ligger så nära dagsljuset som möjligt. I det aktiva ljuset fritt från föroreningar slipper vi huvudvärk och annan synstress.

 

Alla förfrågningar belönas med viss rabatt på fraktkostnaden vid din första varubeställning, då produkten avsänds från mig.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 ViaGunnar.se