Välkommen till www.viagunnar.se

Specialiteter / Inriktningar:

 

Gunnar Mattsson

Tel / Fax 0565-10203

070-7710273

070-679557

e-post entre@viagunnar.se

 

Innehar F-skattsedel

Företagare sedan 1976.

 

 

Vad är fullspektrumljus?Först under senare år har forskarna upptäckt att det inte enbart är ljusstyrka och ljusflöde som bestämmer ljusmiljön. För att se "rätt", t.ex. vad gäller färger, och för fysiskt och mentalt välbefinnande krävs också rätt ljussammansättning.

Dagsljuset, som är det ideala ljuset, är rent vitt och sammansatt av spektrums samtliga våglängder. Konventionella lysrör, med få undantag, återger endast delar av detta spektrum. Man brukar säga att ljuset är orent.

Viva-Lite/True-Lite skiljer sig endast marginellt från det naturliga dagsljuset. Detta förhållande återspeglas i spektralkurvans utseende.

En standard för mest rättvisande färgtemperatur är 5500 K och för färgåtergivning index Ra 100. Dessa värden tillsammans med det jämna spektrat karakteriserar dagsljuset. I diagrammet nedan jämförs dagsljuset med tre andra ljuskällor i dessa avseenden. Att Viva-Lite/True-Lite är överlägsen alternativen i alla tre är uppenbart.

 

 

 

Naturligt dagsljus
5.500K, Ra 100

Naturligt dagsljus upplevs som att sitta under ett träd en högsommardag

 

 

 


Viva-Lite/True-Lite fullspektrum lysrör
5.500K, Ra 96-98

Lysrör av fullfärgstyp
4.000K, Ra 85

Konventionellt lysrör typ varm-vitt 2.900K, Ra 56

 

 

 

För att det ska vara fullspektrumljus måste dessa kriterier uppfyllas:

  • K (kelvin) 5.500

  • Ra (färgåtergivningsindex) så nära 100 som möjligt.

  • Spektralkurvan måste efterlikna dagsljuset.

 

 

 

Alla förfrågningar belönas med viss rabatt på fraktkostnaden vid din första varubeställning, då produkten avsänds från mig.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009 ViaGunnar.se